O przedszkolu

W naszej pracy kierujemy się zasadą:

"Namalujemy dzieciom szczęśliwe dzieciństwo i piękny świat"

O naszym przedszkolu:

 

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 w Płocku  jest następcą Państwowego Przedszkola Nr 16, które rozpoczęło swoją  działalność w 1974 r. w budynku przy ul. Wolskiego 8 (obecnie ul. Zgliczyńskiego 8)

Placówka posiada pięć oddziałów integracyjnych. Pierwsza grupa integracyjna dla dzieci z wadą słuchu zaczęła funkcjonować w 1997 r. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym otwierano kolejne grupy integracyjne dla dzieci o zróżnicowanej niepełnosprawności.

Praca dydaktyczno-wychowawcza w placówce realizowana jest w  oparciu o program wychowania przedszkolnego oraz programy własne  nauczycieli.

Ponadto dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych posiadają indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne. 

Nauczyciele w pracy z dziećmi stosują nowatorskie metody  pedagogiczne, uwzględniając jednocześnie potrzeby i zainteresowania  przedszkolaków.

Przedszkole posiada 5 sal przeznaczonych na zajęcia dla dzieci i dwa gabinety specjalistyczne: pedagoga – terapeuty i logopedy.

Placówka wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne i  zabawki. Przedszkole otoczone jest dużym ogrodem na terenie, którego znajduje  się sprzęt do zabaw ruchowych. W latach 2010-2012 placówka przeszła  gruntowny remont finansowany ze środków Urzędu Miasta Płocka. 

Oferujemy:

 • wszechstronną opiekę wychowawczo – dydaktyczną ;
 •  spotkania z interesującymi ludźmi ;
 •  wycieczki do ciekawych miejsc ;
 •  koncerty muzyków Płockiej Orkiestry Symfonicznej ;
 •  indywidualne zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nasze przedszkole:

 • otacza wychowanków troską i zrozumieniem ;
 • dba o bezpieczeństwo dzieci ;
 • zapewnia przyjazną i miłą atmosferę ;
 • daje szansę pełnej integracji dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze zdrowymi rówieśnikami ;
 • uczy tolerancji, zrozumienia potrzeb i możliwości drugiego człowieka ;
 • angażuje rodziców do współdecydowania o przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego dzieci ;
 • pracuje na atrakcyjnych, własnych specjalistycznych programach opartych na nowatorskich metodach dydaktycznych ;

Prowadzimy współpracę z :

 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 dla „Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”;
 • Biblioteką Dziecięcą;
 • Miejskim Ogrodem Zoologicznym;
 • Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej ;
 • Komendą Miejską Policji ;
 • MDK im. Króla Maciusia I ;
 • Szkolą Podstawową Nr 3 oraz Nr.1;
 • Stowarzyszeniem dla osób z autyzmem „Odzyskać więzy” ; 
 • Muzeum Mazowieckim ; 
 • Strażą Miejską ; 
 • Klubem Osiedlowym przy ul. Łukasiewicza 

Posiadamy Certyfikat „Przedszkole Wspierające Uzdolnienia”