Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ PODSTAWA  PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA  JEST W GODZINACH 7.00 DO 12.00
6.00 – 8.30 - SCHODZENIE SIĘ DZIECI
 • zabawy indywidualne i w grupach,
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych,
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,
 • utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,
 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
 • czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę,
8.30 - 9.00 – ŚNIADANIE
 • spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe,
 • zestaw ćwiczeń porannych,
 • przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,
 • czynności samoobsługowe,
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
 • kulturalne zachowanie się przy stole,
9.00 – 10.00 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE
 • zajęcia dydaktyczne prowadzone zgodnie z programem wychowania przedszkolnego
10.00 – 11.30 – ZABAWA, CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE
 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym,
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,
 • spacery, wycieczki,
 • zachowanie bezpieczeństwa,
 • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności   dziecka i wspierające integrację
 • ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się  dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,
 • wdrażanie do samodzielności,
11.30 – 12.00 – OBIAD
 • wdrażanie dzieci do samoobsługi,
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,
 • obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, 
 • pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,
12.00 – 14.00 – LEŻAKOWANIE, RELAKSACJA
 • odpoczynek poobiedni,
 • słuchanie/ oglądanie bajek relaksacyjnych,
 • zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
14.00 –14.15 – PODWIECZOREK
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,
14.15 – 16.30 – REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELEK
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco –kompensacyjnym i wychowawczym,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,
 • prace porządkowe.